Kozlovňa


Web

NEĽAHKÁ ÚLOHA

Hlavným cieľom tohto rozsiahleho projektu bolo vytvorenie a naprogramovanie jednotného dizajnu pre všetky webstránky podnikov Kozlovňa. Projekt mal viacero fáz a súčasne sme riešili frontend, prehľadný a user-friendly CMS systém pre prevádzkarov podnikov, napojenie na systémy klienta a mnoho ďalšieho. Súčasťou zadania bola navyše aj rozcestníková stránka, ktorá predstavila celkový koncept s odkazmi na jednotlivé prevádzky.

VYVÁŽENÉ SPOJENIE

S úlohou sme sa úspešne popasovali a podarilo sa nám dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi tradičným vizuálnym štýlom značky Veľkopopovický Kozel, modernými prvkami a prehľadnosťou. Zároveň sme sa podieľali aj na komunikácii s jednotlivými podnikmi, aby sme im do maximálnej miery uľahčili prechod na nové riešenie.