ZSE


Social

SPOLUPRÁCA, KTORÁ MÁ ISKRU

Pravidelne prispievame do FB komunikácie Západoslovenských elektrární. Cez príspevky a facebook reklamy hirujeme nových zamestnancov, informujeme o novinkách, ktoré ZSE zaviedlo a zvyšujeme interakciu publika zaujímavými súťažami.

PODPORUJEME SVETLEJŠIU BUDÚCNOSŤ

Projekt Svetlejšia budúcnosť podporuje Zodpovedné podnikanie. Predstavuje 8 výnimočných projektov, ako sú Festival Pohoda, Elektráreň Piešťany, Konvergencie či Sokratov inštitút. Tie ZSE finančne podporuje, pretože menia Slovensko k lepšiemu. A my sa staráme o to, aby povedomie o týchto aktivitách zasiahlo na sociálnych sieťach celé západné Slovensko.