Depaul Slovensko - Môže sa to stať každému


Komunikácia

Koncept

Social

Nepravdivé predsudky

Ľudia bez domova sú ako my. Mnohí však stratili blízkych, živobytie alebo trpia vážnou chorobou. V rámci 2 % kampane, sme preto bojovali voči predsudkom, že si za svoj osud môžu sami.

Ktokoľvek môže skončiť na ulici

Vytvorili sme fotomontáže celebrít s podobou bezdomovcov. Pyco, Sajfa, Tina, Marcel ich dobrovoľne zazdieľali pre ich viac ako 1 250 000 fanúšikov na FB. Kampaň s mediálnym budgetom 0 € tak získala obrovský dosah, priniesla nových darcov a vyvrátila nepravdivé predsudky.