Tag

digitalna agentura

Náš stážista Peťo: „Ak človeka niečo baví, veľmi rýchlo sa v tom stane dobrým.“

Zaujímavá bola každá oblasť, v ktorej som sa niečo nové naučil. Stáž ale nebola len o sedení za počítačom. Veľa času som strávil aj spoluprácou a komunikáciou s kolegami. Ako highlight mesiaca by som spomenul účasť na brainstormingoch pre viaceré veľké projekty, ktoré sa v budúcnosti plánujú.

Zn. hľadáme nového programátora!

Koho hľadáme?

Možno práve teba! Tvojou úlohou bude návrh a vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím frameworku CakePHP a SQL databázami. Veci, v ktorých sa nevyznáš ťa radi priučíme. A ak máš čo naučiť nás, budeme ťa počúvať!

© 2020 Elite Blog — Powered by WordPress